Leśny dziadek

Temat 58: Szkodniki techniczne drzewostanów liściastych. Drwionek okrętowiec i kozioróg dębosz-biologia.

Drwionek okrętowiec – Lymexylon navale, rząd: Chrząszcze (Coleoptera), rodzina: Drwionkowate (Lymexylonidae) Morfologia. Jest to chrząszcz o długości ciała 7–13 mm.…

Temat 55: Szkodniki wtórne drzewostanów liściastych. Ogłodek brzozowiec i ogł. wiązowiec, jesionowiec pstry-biologia.

Szkodniki wtórne drzew liściastych Zwalczanie szkodników wtórnych za pomocą drzew pułapkowych stosuje się w drzewostanach liściastych jedynie w sporadycznych wypadkach…