Leśny dziadek

Tematy: Łowiectwo

Dział I. “Łowiectwo w Polsce”

Temat 1: Łowiectwo w Polsce

Temat 2-3: Cele i zadania gospodarki łowieckiej w Polsce

Dział II. “Zwierzęta łowne”

Temat 4-5: Biologia i etologia jelenia. Jeleń- opis poroża i określanie wieku oraz gwara łowiecka.

Temat 6: Sarna- biologia i etologia gatunku.

Temat 7: Łoś- biologia, etologia gatunku oraz gwara łowiecka.

Temat 8: Daniel- biologia, etologia gatunku oraz gwara łowiecka.

Temat 9-10: Biologia i etologia gatunków zwierzyny czarnej-dzik i muflon.

Temat 11-14: Biologia i etologia gatunków zwierzyny drobnej .

Temat 15-17: Biologia i etologia gatunków ptaków łownych.

Dział III. “Zagospodarowanie łowisk

Temat 18: Poprawa warunków bytowania zwierzyny

Temat 19-20:Poletka łowieckie

Temat 21: Rodzaje pasz

Temat 22: Dokarmianie zwierzyny, terminy i sposoby dokarmiania

Temat 23-24: Rodzaje urządzeń łowiecki

Dział IV. “Inwentaryzacja zwierzyny”

Temat 25: Sposoby inwentaryzacji zwierzyny.

Temat 26-27: Zasady sporządzania planów łowieckich.

Dział V. “Inwentaryzacja i szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę”

Temat 28-29:Szkody powodowane przez zwierzynę.

Temat 30: Szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta.

Temat 31: Szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta.

Dział VI. “Organizacja polowań i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.”

Temat 32: Rodzaje polowań i zasady ich organizacji.

Temat 33-34: Rodzaje polowań i zasady ich organizacji.

Temat 35-37: Broń, amunicja i akcesoria myśliwska.

Temat 38: Zasady bezpiecznego przechowywania i posługiwania się bronią.

Temat 39: Zasady bezpiecznego przechowywania i posługiwania się bronią.

Temat 40: Zwyczaje i tradycje łowieckie

Temat 41: Zwyczaje i tradycje łowieckie

Dział VII. “Psy myśliwskie.”

Temat 42: Znaczenie psa myśliwskiego

Temat 43: Grupy i rasy psów myśliwskich.

Temat 44: Podstawowe zasady chowu i szkolenia psa myśliwskiego.

Temat 45: Obowiązki właściciela psa związane z jego użytkowaniem i opieką.