Leśny dziadek

Tematy: Łowiectwo

Dział I. “Łowiectwo w Polsce”

Temat 1: Nazwa Łowiectwo w Polsce

Temat 2-3: Nazwa Cele i zadania gospodarki łowieckiej w Polsce

Dział II. “Zwierzęta łowne”

Temat 4-5: Nazwa Biologia i etologia jelenia. Jeleń- opis poroża i określanie wieku oraz gwara łowiecka.

Temat 6: Nazwa Sarna- biologia i etologia gatunku.

Temat 7: Nazwa Łoś- biologia, etologia gatunku oraz gwara łowiecka.

Temat 8: Nazwa Daniel- biologia, etologia gatunku oraz gwara łowiecka.

Temat 9-10: Nazwa Biologia i etologia gatunków zwierzyny czarnej-dzik i muflon.

Temat 11-14: Nazwa Biologia i etologia gatunków zwierzyny drobnej .

Temat 15-17: Nazwa Biologia i etologia gatunków ptaków łownych.

Dział III. “Zagospodarowanie łowisk

Temat 18: Nazwa Poprawa warunków bytowania zwierzyny

Temat 19-20: Nazwa Poletka łowieckie

Temat 21: Nazwa Rodzaje pasz

Temat 22: Nazwa Dokarmianie zwierzyny, terminy i sposoby dokarmiania

Temat 23-24: Nazwa Rodzaje urządzeń łowiecki

Dział IV. “Inwentaryzacja zwierzyny”

Temat 25: Nazwa Sposoby inwentaryzacji zwierzyny.

Temat 26-27: Nazwa Zasady sporządzania planów łowieckich.

Dział V. “Inwentaryzacja i szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę”

Temat 28-29: Nazwa Szkody powodowane przez zwierzynę.

Temat 30-31: Nazwa Szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta.

Dział VI. “Organizacja polowań i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.”

Temat 32-34: Nazwa Rodzaje polowań i zasady ich organizacji.

Temat 35-37: Nazwa Broń, amunicja i akcesoria myśliwska.

Temat 38-39: Nazwa Zasady bezpiecznego przechowywania i posługiwania się bronią.

Temat 40-41: Nazwa Zwyczaje i tradycje łowieckie

Dział VII. “Psy myśliwskie.”

Temat 42: Nazwa Znaczenie psa myśliwskiego

Temat 43: Nazwa Grupy i rasy psów myśliwskich.

Temat 44: Nazwa Podstawowe zasady chowu i szkolenia psa myśliwskiego.

Temat 45: Nazwa Obowiązki właściciela psa związane z jego użytkowaniem i opieką.