Leśny dziadek

Zgnilizna biała jamkowata sosny. (Huba sosny, czyreń sosny – Phellinus pini “7 grzybów głównych”.

Zanim przedstawię w/w grzyba, chciałbym zwrócić uwagę, że zalecane usuwanie zasiedlonych przez drzew pozbawia dzięcioły szansy na znalezienie odpowiednich drzew…

Dział III. Szkodliwe czynniki antropogeniczne. Temat: “Wpływ zanieczyszczenia powietrza na biocenozy leśne”.

Czynniki antropogeniczne  Czynniki antropogeniczne, czyli czynniki powstałe na skutek działalności człowieka, są bardzo różnorodne. Do najważniejszych należą: wpływ przemysłu na…