Leśny dziadek

Dział III. Szkodliwe czynniki antropogeniczne. Temat: “Wpływ zanieczyszczenia powietrza na biocenozy leśne”.

Czynniki antropogeniczne  Czynniki antropogeniczne, czyli czynniki powstałe na skutek działalności człowieka, są bardzo różnorodne. Do najważniejszych należą: wpływ przemysłu na…

Dział III. Szkodliwe czynniki abiotyczne. Temat: “Wpływ niedoboru składników pokarmowych na rośliny”

Niedobór składników pokarmowych Ogólny niedobór składników pokarmowych powoduje słaby wzrost, a w skrajnych wypadkach karłowatość drzew. Brak określonego składnika niezbędnego…

Dział III. Szkodliwe czynniki abiotyczne. T: “Wydmy piaszczyste-ich niekorzystny wpływ na zespoły roślinne.”

Wydmy piaszczyste Wydmy piaszczyste dzielimy na śródlądowe i nadmorskie. Wydmy śródlądowe powstają w wyniku erozji wietrznej. Ten niszczycielski proces zachodzi…