Leśny dziadek

Temat 50: Kornik drukarczyk i kornik zrosłozębny-biologia i znaczenie gospodarcze.

Kornik drukarczyk – Ips amitinus, rząd: Chrząszcze (Coleoptera), rodzina: Kornikowate (Scolytidae) Kornik drukarczyk jest bardzo podobny do kornika drukarza, od którego odróżnia się błyszczącym ścięciem na pokrywach. Od komory godowej, wyraźnie zarysowanej w drewnie, odchodzi 3—7 chodników macierzystych, z których jedne kierują się ku górze, drugie zaś – ku dołowi.

Kornik drukarczyk opanowuje przeważnie górne części drzew o cienkiej korze oraz grube gałęzie. Niekiedy zasiedla samodzielnie cieńsze świerki. W mieszanych drzewostanach sosnowo-świerkowych opanowuje także sosnę, a jego chodniki macierzyste zarysowują się wówczas bardzo wyraźnie w drewnie.

Kornika drukarczyka zwalcza się tak samo jak kornika drukarza i zazwyczaj jednocześnie z nim. Zasiedlone wierzchołki i gałęzie muszą być dokładnie okorowane lub spalone bądź opryskane insektycydem.

Kornik zrosłozębny – Ips duplicatus, rząd: Chrząszcze (Coleoptera), rodzina: Kornikowate (Scolytidae)

Morfologia. Chrząszcz bardzo podobny do kornika drukarza, ale nieco mniejszy od niego (3-4 mm), czarny, lśniący. Pod powiększeniem na ścięciu pokryw widoczne jest złączenie wspólną podstawą drugiego i trzeciego ząbka.

Biologia kornika zrosłozębnego jest podobna do biologii kornika drukarza. Rójka odbywa się zwykle w kwietniu i maju. Lot chrząszczy drugiej generacji zwykle ma miejsce w lipcu i sierpniu. Obraz żerowania jest podobny jak u kornika drukarza, tylko nieco mniejszy i wyraźniej zarysowany w bielu.

Znaczenie gospodarcze. Zasiedla przede wszystkim świerk, ale w przypadku masowego występowania opanowuje również sosnę, przede wszystkim na terenach Polski północno-wschodniej.

Kornik zrosłozębny na ogół niechętnie zasiedla drzewa ścięte, w związku z czym zwalczanie prowadzi się głównie przez wyszukiwanie, ścinanie i korowanie drzew zasiedlonych, ewentualnie – wywożenie ich z lasu, poza strefę zagrożenia. Do zwalczania tego owada nie stosuje się natomiast drzew pułapkowych. Kornika zrosłozębnego zwalcza się zwykle jednocześnie z kornikiem drukarzem, z którym współwystępuje.

Źródło: Podręcznik: “Ochrona lasu” dla techników leśnych.