Leśny dziadek

Temat 30. “Kryteria klasyfikacji obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego lasu”.

1.2. Kryteria klasyfikacji obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego lasu1.2.1. Kategoria zagrożenia pożarowego lasu (KZPL) ustalana jest zgodnie z obowiązującym…