Leśny dziadek

55.Temat:”W poszukiwaniu perspektywicznej koncepcji ochrony lasu”.

Ochrona lasu już w swej pierwotnej formie dostrzegała powiązania stanu zagrożenia drzewostanu ze stanem środowiska leśnego. Nie znalazła jednak koncepcji uporządkowania metodologicznego tej dyscypliny zgodnie z jej proekologiczną perspektywą. Zasadniczy wpływ na kształt ochrony
lasu miała przez dziesiątki lat schwerdfegerowska idea nawiązywania metodologii ochrony lasu do metodologii nauk medycznych, co w Polsce rozwinął Witold Koehler wprowadzając do przestrzeni intelektualnej koncepcję hylopatologii. Następnie dyskutowano nad ochroną lasu jako ochroną ekosystemów leśnych lub hylosozologią wykorzystującą możliwości inżynierii ekologicznej.

Były to próby twórcze, ale nie zakończone powszechną akceptacją. Tymczasem zmiana charakteru gospodarki leśnej na proekologiczną i wielofunkcyjną i silne zmiany w środowisku globalnym wykazały niedostatki dotychczasowej klasyfikacji celów ochrony lasu, możliwości ich osiągania zarówno w zakresie nauki jak i działań praktycznych. Istnieje więc uzasadnienie, by do tej tematyki powrócić poddając ją osądowi zawodowemu jak i z punktu widzenia metodologii naukowej.

W poszukiwaniu perspektywicznej koncepcji ochrony lasu” Źródło: http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-4e5d2240-c2cd-4ddb-ba3e-b240399f6574/c/Szabla_Szujecki.pdf.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *