Leśny dziadek

54.Temat:”Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów liściastych”

Integrowana metoda ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod, w szczególności niechemicznych (agrotechnicznych, mechanicznych, fizycznych, biologicznych, hodowlanych) w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Ważną regułą funkcjonującą w ochronie lasu jest zasada profilaktycznego działania oraz minimalizacja szkód ekologicznych, które mogą wystąpić na skutek wykonywanych zabiegów.
Należy wybierać i stosować metody efektywne, charakteryzujące się zarazem jak najmniejszymi skutkami ubocznymi dla środowiska leśnego, jak również dla ekosystemów występujących w sąsiedztwie. Z tego punktu widzenia dobrą praktyką jest stosowanie integrowanej ochrony lasu wykorzystującej biologiczne, hylotechniczne, a w ostateczności
chemiczne metody ograniczania niekorzystnych efektów działalności szkodników i patogenów.

Integrowana metoda ochrony lasu wykorzystuje między innymi naturalne siły oporu środowiska (konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo) w układach, w których funkcjonują szkodniki, zapewniając zarazem minimalny wpływ na otaczającą biocenozę.
Opryski pestycydami należy wykonywać tylko w przypadku zagrożeń powodujących znaczne uszkodzenie lasu i zaburzenie jego różnorodnych funkcji oraz istotnego zagrożenia produkcji drewna.

METODYKA
INTEGROWANEJ OCHRONY
DRZEWOSTANÓW LIŚCIASTYCH

://www.zolszczecinek.lasy.gov.pl/documents/26022555/26503346/ipm-lisciaste.pdf/00d60f3f-77b7-476c-b76b-d75df0f570a0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *