Leśny dziadek

Grzyby-wiadomości ogólne.

Grzyby to organizmy o bardzo zróżnicowanym rozwoju ewolucyjnego. Organem wegetatywnym grzybów jest grzybnia składająca się ze strzępek (komórek ułożonych jedna za drugą). Wzrost strzępek odbywa się poprzez wydłużanie i podział komórek końcowych. Grzybnia służy do pobierania pokarmu i do przytwierdzania do podłoża, część pełni funkcję rozmnażania:

– poprzez podział grzybni na fragmenty,

– przez specjalne komórki rozmnażania.

Rozmnażania grzybów  następuje za pomocą zarodników, które powstają w wyniku rozmnażania bezpłciowego i płciowego.

1. Rozmnażanie bezpłciowe poprzez:

a. zarodniki konidialnne ( na trzonach konidialnych)

b. zarodniki pływkowe zaopatrzone w jedną dwie rzęski (środowisko wodne)

c. zarodniki sporangialne – wytwarzające się w zarodniach powietrznych.

2. Rozmnażanie płciowe – zygospory, oospory, askospory (zarodniki workowe), bazydiospory ( zarodniki podstawkowe)

Znaczna część grzybów wytwarza więcej niż typ zarodników.

Niektóre grzyby są dwudomowe tzn. że pełny cykl rozwojowy odbywa się na dwóch gatunkach roślin.

Grzyby są organizmami cudzożywnymi, żyją jako pasożyty  na żywej substancji roślinnej lub jako roztocza (saprofity) na martwym podłożu organicznym.

Klasy grzybów:

1. Pragrzyby (Archimycetes)-brak właściwej grzybni, której funkcję spełnia bryła protoplazmy. Rozmnażają się za pomocą zarodników pływkowych. W wyniku procesu płciowego powstają zarodnie przetrwalnikowe . Pragrzyby żyją wewnątrz komórek żywiciela.

2. Glonowce-(Phycomycetes)- mają grzybnię jednokomórkową są więc komórczakami. Żyją w wodzie i na lądzie . Wodne rozmnażają się przez zarodniki pływkowe a lądowe częściowo za pomocą zarodników pływkowych, a częściowo za pomocą konidiów. Rozmnażanie płciowe odbywa się przez oospory lub zygospory , które są zarodnikami przetrwalnikowymi.

3. Workowce-(Ascomycetes)-mają grzybnię wielokomórkową i przeważnie dwa stadia rozwojowe.

a. stadium konidialne (niedoskonał)- wytwarzanie konidiów na trzonkach konidialnych powstających bezpośrednio na grzybni lub wewnątrz różnorodnych owocników np. piknid –kulistych utworów z wylotem osadzonym w tkance gospodarza.

b. stadium workowe (doskonałe) –wytwarza specjalne zarodnie zwane workami . Rozróżniamy cztery typy owocników stadium workowego:

– otocznie zamknięte (klejstotecja)

– otocznie z ujściem (perytecja)

– otocznie pękające szparką ( hysterotecja)

– owocniki miseczkowate (apotecja)

4. Podstawczaki (Basidiomycetes)- mają grzybnię komórkową . Cechą charakterystyczną jest wytwarzanie podstawek: jedno lub wielokomórkowego tworu, na którym wytwarzane są zarodniki podstawkowe (płciowe). Oprócz zarodników płciowych podstawczaki mogą wytwarzać zarodniki konidialne , a grzyby z rzędu rdzawnikowych nawet 5 typów zarodników:

a. spermacja lub piknospory,

b. ecydiospory – zarodniki ogniowe (wiosenne),

c. uredospory – zarodniki rdzawnikowe (letnie),

d. teleutospory – zarodniki przetrwalnikowe (zimowe).

5. Grzyby niedoskonałe ( Deuteromycetes) – obejmują gatunki , u których stwierdzono tylko stadia konidialne.