Leśny dziadek

Młode rarogi z samicą.

Po powrocie młodych do pary rarogów należy sprawdzić po paru dniach, czy wszystko się toczy prawidłowym trybem. Samica zaakceptowała młode. Skąd ta ostrożność? Przypominam, że samica siedziała na II lęgu przez 18 dni i nagle pojawiły się jej w gnieździe 14-dniowe młode. To dość gwałtowne przestawienie się samicy z wysiadywania na karmienie młodych. Na szczęście wszystko się udało.

Dodaj komentarz